Optional Sidebar Info

Any information can be placed in the sidebar to help your website visitors navigate your site.

To make a boxed heading like the one above, simply apply the H3 tag.

To make a box like this, assign the "sidebarlt" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

To make a box like this, assign the "sidebardk" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

Indiko koulutusohjelma

Indiko-koulutusohjelman yleiskuvaus

Indiko on tanssin yksilöllinen erikoiskoulutusohjelma, joka kestää kolme vuotta. Siihen valitaan koetanssin kautta noin 8-12 opiskelijaa, jotka ovat vakavasti kiinnostuneita kehittämään tanssi- ja esiintymistaitojaan koulumme pätevien ja motivoituneiden pedagogien johdolla.

Erikoiskoulutusohjelman opiskelun pääpaino on tavallisessa tuntityöskentelyssä. Jokaiselle opiskelijalle räätälöidään oma, yksilöllinen lukujärjestys koulun normaalitunneista tarpeen, tason ja mieltymysten mukaan. Viikottaiseen ohjelmaan kuuluu vähintään kuusi viikkotuntia; kaksi tuntia balettia, yksi tuti jazztanssia, yksi tunti nykytanssia, yksi vapaavalintainen tunti sekä ryhmän oma Indiko-tunti. Lisäksi Indikolaiset saavat halutessaan vapaasti osallistua koulun kaikille tanssi- ja kuntotunneille. Joka lajin tekniikkatunneilla (baletti, jazztanssi, nykytanssi) keskitytään tanssitekniikan kehittämiseen kunkin opiskelijan omaa tasoa vastaavilla tunneilla.

Ryhmän omalla tunnilla pyritään syventämään osaamista, jota saadaan viikkotunneilla käymällä. Keskitymme paljon ilmaisemiseen ja tulkintaan. Indiko-tunnilla tutustutaan tanssiin monipuolisena luovana taidemuotona, eri tyylit huomioiden ja tämä antaa myös hyvät valmiudet jatko-opintoihin tanssin parissa. Tunnilla tehdään perinteisten ennalta määrättyjen koreografioiden lisäksi paljon mm. improvisaatiota, jolla pyrimme herättelemää jokaisen tanssijan omaa luovuutta ja kannustetaan jokaista hakemaan omaa persoonallista liikekieltään. Teemme koulutuksen aikana myös koreografisia harjoitteita, parityöskentelyä, lattityöskentelyä ja erilaisia rytmi- sekä äänenkäyttöharjoituksia. Keväällä indikot saavat edistymisestään kirjallisen palautteen kolmelta opettajalta (baletti ja jazztanssi, nykytanssi, sekä ryhmän oma opettaja).

Indikot esiintyvät vuosittain eri tapahtumissa Hämeenlinnassa, esim. Elomessuilla, Likut Sää -tapahtumassa ja tanssinpäivän tapahtumassa. Useana vuotena indikot ovat vierailleet myös erilaisissa tapahtumissa vanhainkodeissa ja käyneet myös tanssikatselmuksissa ja -kilpailuissa.

Opintoihin kuuluu tanssituntien lisäksi myös erilaisia tiiviskursseja ja luentoja eri aiheista, kuten tanssijan kehonhuolto, teatteri-ilmaisu ja tanssiakrobatia. Kolmas vuosi huipentuu Indikolaisten omaan loppunäytökseen, jonka he suunnittelevat ja toteuttavat kokonaisuudessaan itse.

Indiko -ryhmien omana opettajana toimii Nina Viiala.

Tanssikeskuksella on kaudella 2018-2019 kaksi indiko-erikoiskoulutusryhmää, joita voi pyytää esiintymään erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Myös soolo, duo ja trio esitykset ovat mahdollisia. Erilaisia tanssinumeroita löytyy eri tunnelmiin. Kysy lisää!

Tiedustelut: