Optional Sidebar Info

Any information can be placed in the sidebar to help your website visitors navigate your site.

To make a boxed heading like the one above, simply apply the H3 tag.

To make a box like this, assign the "sidebarlt" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

To make a box like this, assign the "sidebardk" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

Indiko erikoiskoulutusohjelma

Mikä on Indiko?

Haku ensi syksynä alkavaan indiko-erikoiskoulutusryhmään on nyt auki! Ryhmän kolmevuotien koulutus kestää syksystä 2020 kevään 2023 loppuun asti. Ryhmään voivat hakea niin uudet kuin vanhatkin Tanssikeskuksen oppilaat. Täytä nettisivulta löytyvä hakulomake (tai kirjoita lomakkeella kysytyt tiedot sähköpostiviestiin) ja kirjoita oma vapaamuotoinen tekstisi siitä, miksi haluat mukaan koulutukseen. Lähetä hakemuksesi liiteteksteineen sekä toimistolle (toimisto at tanssikeskus.com) että indiko-vastuuopettajalle Nina Lassiselle (nina.lassinen at gmail.com). Koetanssitilaisuus tulla järjestämään kiinnostuneille syksymmällä ennen varsinaisen syyskauden alkua. Myös hakeminen videon kautta voisi olla tässä tilanteessa mahdollista.

Lataa hakemus täältä

Indiko on tanssin yksilöllinen erikoiskoulutusohjelma, joka kestää kolme vuotta. Siihen valitaan koetanssin kautta noin 8-12 opiskelijaa, jotka ovat vakavasti kiinnostuneita kehittämään tanssi- ja esiintymistaitojaan koulumme pätevien ja motivoituneiden pedagogien johdolla, sekä kiinnostuneita luomaa omia koreografioita, esiintymään ja oppimaan koreografisesta työskentelystä. Indiko-erikoiskoulutusryhmä sopii monen tasoisille ja ikäisille tanssijoille. Pääsyvaatimuksena ei ole mikään tietty tekninen taitotaso, vaan halu oppia, motivaatio kehittyä ja into tanssia! Indikossa tanssia on mahdollista harrastaa myös ilman suorituspaineita, sekä saada esiintymiskokemusta ilman kilpailuasetelmaa, mutta halutessaan Indiko-koulutuksessa mukana oleva voi hakea mukaan myös Tanssikeskuksen kilpaileviin Jade-ryhmiin.

Mitä koulutusohjelmaan kuuluu?

Erikoiskoulutusohjelman opiskelun pääpaino on tavallisessa tuntityöskentelyssä. Jokaiselle opiskelijalle räätälöidään oma, yksilöllinen lukujärjestys koulun viikkotuntilukujärjestyksestä tarpeen, tason ja mieltymysten mukaan. Viikottaiseen ohjelmaan kuuluu vähintään kuusi viikkotuntia; kaksi tuntia balettia, yksi tunti jazztanssia, yksi tunti nykytanssia, yksi vapaavalintainen tunti sekä ryhmän oma indiko-tunti. Lisäksi Indikolaiset saavat halutessaan vapaasti osallistua koulun kaikille tanssi- ja kuntotunneille. Joka lajin tekniikkatunneilla (baletti, jazztanssi, nykytanssi) keskitytään tanssitekniikan kehittämiseen kunkin opiskelijan omaa tasoa vastaavilla tunneilla.
Ryhmän omalla tunnilla pyritään syventämään osaamista, jota saadaan viikkotunneilla käymällä. Keskitymme paljon ilmaisemiseen, tulkintaan ja oman liikkeen luomiseen. Indiko-tunnilla tutustutaan tanssiin monipuolisena luovana taidemuotona, eri tyylit huomioiden ja tämä antaa myös hyvät valmiudet mahdollisiin jatko-opintoihin tanssin parissa. Tunnilla tehdään mm. erilaisia koreografisia harjoitteita, parityöskentelyä, lattiatyöskentelyä ja erilaisia rytmi- sekä äänenkäyttöharjoituksia, sekä improvisaatiota, jolla pyrimme herättelemää jokaisen tanssijan omaa luovuutta ja kannustetaan jokaista hakemaan omaa persoonallista liikekieltään.
Opintoihin kuuluu perus lukujärjestystuntien lisäksi myös erilaisia tiiviskursseja ja luentoja eri aiheista, kuten tanssijan kehonhuolto, ravitsemus, teatteri-ilmaisu, kehorytmiikka ja tanssiakrobatia. Kolmas vuosi huipentuu indikoiden omaan loppunäytökseen, jonka he suunnittelevat ja toteuttavat kokonaisuudessaan itse. Omassa näytöksessä on mahdollisuus esittää itse tehtyjä sekä koulun opettajien tekemiä koreografioita sooloista ryhmätansseihin.

Palaute

Jokaisen lukukauden lopussa indikoille pidetään henkilökohtainen palautekeskustelu ryhmän oman opettajan Nina Lassisen kanssa, jossa käydään oppilaan kanssa läpi hänen kokemuksiaan ja edistymistään kuluneesta lukukaudella, sekä omia henkilökohtaisia tavoitteita ja toiveita koulutuksen osalta jatkossa. Joka kevät indikot saavat edistymisestään kirjallisen palautteen kolmelta opettajalta (baletti ja jazztanssi, nykytanssi, sekä ryhmän oma opettaja).

Esiintymiset

Tarjoamme erikoiskoulutuksessa mukana oleville reilusti monipuolisia esiintymismahdollisuuksia. Painotamme paljon esiintymisiä, jotka tapahtuvat perinteisestä black box-/teatteritilasta poikkeavissa paikoissa. Esiintyä voimme mm. julkisilla paikoilla, luonnossa, jne. Teemme myös video ja kuvateoksia koulutuksen aikana. Indikoille järjestetään tarpeen mukaan "Omien tanssien iltoja", joissa heillä on mahdollisuus esittää omia koreografioita pienelle yleisölle. Nämä illat ovat erittäin hyvä mahdollisuus kerätä esiintymiskokemusta sooloilla ja duoilla, jos haaveissa on myöhemmin sellaisilla kisaaminen. Indikot osallistuvat tietenkin myös Tanssikeskuksen joulu- ja kevätnäytöksiin. Lisäksi Indikot esiintyvät vuosittain yleensä (myös normaalin tanssikauden ulkopuolella) erilaisissa tapahtumissa ja katselmuksissa. Indiko-ryhmiä voi tanssikoulun kautta tiedustella esiintymään erilaisiin tilaisuuksiin

Tiedustelut:
Nina Lassinen (nina.lassinen at gmail.com)