Indiko

Aiempien vuosien Indikot muistelevat lämmöllä koulutusta, jossa pääsi harjoittelemaan omien koreografioiden tekoa ja työskentelemään perinteisiä tekniikka- tai kisaryhmätunteja monipuolisemmin ryhmässä. Erikoiskurssit ovat myös olleet koulutuksessa erityisen mielekkäitä, ja esiintymisistä monenlaisissa tiloissa on jäänyt kivoja muistoja.

Lähetä nyt toukokuun aikana vapaamuotoinen hakemuksesi (ja mahdolliset mieleen tulevat kysymykset koulutukseen liittyen), jolla ilmaiset kiinnostuksesi lähteä mukaan kyseiseen koulutusohjelmaan! Näin varmistat, että mahdut halutessasi mukaan ryhmään!  Kerro hakemuksessa ainakin kuka olet, minkä ikäinen olet, millainen tanssitausta sinulta löytyy ja mielellään myös se, mitä erityisesti toivoisit indiko-erikoiskoulutukselta omalla kohdallasi. Saat hakemuksen lähetettyäsi lisätietoja ryhmän kokoamisen etenemisestä ja aikataulusta.Kartoitamme näin aluksi halukkaiden määrää, ikää ja tanssitaustaa, jotta voimme tarjota mahdollisimman kiinnostusta vastaavan paketin mukaan haluaville!

Mikä on Indiko?

Indiko on Tanssikesuksen oma tanssin yksilöllinen erikoiskoulutusohjelma, joka kestää kaksi vuotta. Erikoiskoulutuksen vastuuopettajana toimii Nina Lassinen. Koulutuksen päätteeksi tanssija saa todistuksen suoritetusta koulutuksesta. Ryhmään valitaan mukaan (mahdollisesti koetanssin kautta) noin 8-12 opiskelijaa, jotka ovat vakavasti kiinnostuneita kehittämään tanssi- ja esiintymistaitojaan koulumme pätevien ja motivoituneiden pedagogien johdolla, sekä kiinnostuneita luomaa omia koreografioita, esiintymään ja oppimaan koreografisesta työskentelystä. Indiko-erikoiskoulutusryhmä on tarkoitettu noin 11-16-vuotiaille aiemmin tanssia ja/tai muuta liikunnallista lajia, kuten voimistelua harrastaneille.

Mitä koulutusohjelmaan kuuluu?

Koulutukseen mukaan valituilla on mahdollisuus vaikuttaa kaksivuotisen koulutuksen sisältöihin, eli koulutusohjelma muokkautuu aina joka ryhmän ja tanssijan kohdalla hieman oman näköisekseen. Erikoiskoulutusohjelman opiskelun pääpaino on tavallisessa tuntityöskentelyssä. Jokaiselle opiskelijalle räätälöidään oma, yksilöllinen lukujärjestys koulun viikkotuntilukujärjestyksestä tarpeen, tason ja mieltymysten mukaan. Tunneille osallistumista ja niillä kehittymistä seurataan aktiivisesti, jotta opettajat voivat antaa erikoiskoulutusohjelmassa mukana oleville kirjallista palautetta heidän edistymisestään. Viikottaiseen ohjelmaan kuuluu treenaaminen vähintään kahden eri tanssitekniikan (baletti, jazztanssi, nykytanssi) viikkotunnilla sekä ryhmän oma indiko-tunti. Lisäksi Indikolaiset saavat halutessaan vapaasti osallistua koulun kaikille tanssi- ja kuntotunneille. Joka lajin tekniikkatunneilla keskitytään tanssitekniikan kehittämiseen kunkin opiskelijan omaa tasoa vastaavilla tunneilla.
Ryhmän omalla tunnilla pyritään syventämään osaamista, jota saadaan viikkotunneilla käymällä. Keskitymme paljon ilmaisemiseen, tulkintaan ja oman liikkeen luomiseen. Indiko-tunnilla tutustutaan tanssiin monipuolisena luovana taidemuotona, eri tyylit huomioiden ja tämä antaa myös hyvät valmiudet mahdollisiin jatko-opintoihin tanssin parissa. Tunnilla tehdään mm. erilaisia koreografisia harjoitteita, parityöskentelyä, lattiatyöskentelyä, sekä improvisaatiota, jolla pyrimme herättelemää jokaisen tanssijan omaa luovuutta ja kannustetaan jokaista hakemaan omaa persoonallista liikekieltään.
Opintoihin kuuluu perus lukujärjestystuntien lisäksi myös erilaisia tiiviskursseja ja luentoja eri aiheista, kuten tanssijan kehonhuolto, tanssihistoria, ravitsemus, teatteri-ilmaisu, kehorytmiikka ja tanssiakrobatia.

Palaute

Jokaisen lukukauden lopussa indikoille pidetään henkilökohtainen palautekeskustelu ryhmän oman vasruuopettajan kanssa, jossa käydään oppilaan kanssa läpi hänen kokemuksiaan ja edistymistään kuluneella lukukaudella, sekä omia henkilökohtaisia tavoitteita ja toiveita koulutuksen osalta jatkossa. Joka kevät indikot saavat edistymisestään kirjallisen palautteen opettajilta, joiden tanssitunneilla ovat käyneet kyseisenä vuotena.

Esiintymiset

Tarjoamme erikoiskoulutuksessa mukana oleville reilusti monipuolisia esiintymismahdollisuuksia. Painotamme paljon esiintymisiä, jotka tapahtuvat perinteisestä black box-/teatteritilasta poikkeavissa paikoissa. Esiintyä voimme mm. julkisilla paikoilla, luonnossa, jne. Teemme myös video ja kuvateoksia koulutuksen aikana. Indikoille järjestetään tarpeen mukaan “Omien tanssien iltoja”, joissa heillä on mahdollisuus esittää omia koreografioita pienelle yleisölle. Nämä illat ovat erittäin hyvä mahdollisuus kerätä esiintymiskokemusta sooloilla ja duoilla, jos haaveissa on myöhemmin sellaisilla kisaaminen. Indikot osallistuvat tietenkin myös Tanssikeskuksen joulu- ja kevätnäytöksiin. Indikot pyrkivät myös osallistumaan tanssikisoihin ryhmän oman halun mukaan, yleensä noin 2-4 kertaa lukuvuoden aikana. Lisäksi Indikot esiintyvät vuosittain yleensä (myös normaalin tanssikauden ulkopuolella) erilaisissa tapahtumissa ja katselmuksissa.

Koulutuksen aikana järjestetään myös tanssikuvaustuokio, josta jokainen saa itsestään tanssikuvan muistoksi!

Tiedustelut

toimisto at tanssikeskus.com